Over Welkracht

Wij zijn Welkracht, een vernieuwende zorgorganisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wie wij zijn

Welkracht is ontstaan uit het welzijns- en maatschappelijk werk in West-Brabant. Onze professionals hebben veel ervaring in de GGZ, het welzijnswerk en de maatschappelijke opvang. De organisatie is onderdeel van WijZijn.

Welkracht biedt, vanuit een integrale aanpak, zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek die op meerdere levensgebieden uitdagingen ervaren.

Integrale benadering

Ons vertrekpunt is het individu met zijn eigen wensen en behoeften. De nauwe samenwerking met het welzijns- en maatschappelijk werk, woningbouwcorporaties en huisartsen maakt de behandeling van Welkracht aanvullend aan de ondersteuning en zorg die op dit moment in de wijken wordt geboden. Naast behandeling, leiden we toe naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en financiën, wonen en activiteiten. Juist door deze integrale benadering zorgen we voor duurzaam herstel.

Welkracht is laagdrempelig en toegankelijk voor partnerorganisaties in de wijk. De organisatie is goed bereikbaar voor overleg en consultatie. We zijn een lerende organisatie. Onze aanpak wordt continu geanalyseerd en verbeterd. Dit doen wij in samenwerking met vooraanstaande onderzoekers op het terrein van netwerkpsychiatrie.

Welkracht

Welkracht

 • Holistisch
 • Positief
 • Wel
 • Vooruitgang

Missie

Kracht en verbinding

Welkracht gelooft in de alledaagse kracht van mensen met een grote psychische kwetsbaarheid en in de reeds bestaande krachten in stad, wijk, buurt en dorpskern. Die krachten met elkaar verbinden leidt tot persoonlijk, maatschappelijk en symptomatisch herstel. Wij zijn er voor alle psychisch kwetsbare burgers, omdat iedereen er toe doet.

Visie

Herstellen kun je zelf!

Zorg en ondersteuning worden ingericht naar de persoonlijke behoefte van de burger. Welkracht is zowel het kastje als de muur.

Wij combineren de kracht van de wijk, persoonlijke ondersteuning en laatste inzichten op het gebied van herstelgerichte zorg met het netwerk van de burger tot uniek maatwerk.

Dit versnelt herstel en leidt tot echte participatie tegen maatschappelijk lagere kosten en kortere wachttijden.

Welkracht voldoet als wettelijk toegelaten zorginstelling aan de hoge eisen voor kwaliteit. Ons team bestaat uit ervaren psychiaters, psychologen, verpleegkundigen,  maatschappelijk werkers en ervaringswerkers. Zij werken dagelijks intensief samen aan patiënt- en herstelgerichte zorg. In hun werkzaamheden laten zij zich leiden door de geldende kwaliteitsstandaarden voor geestelijke gezondheidszorg en de laatste inzichten vanuit de herstelbeweging, zoals Peer Open Dialogue en Resource Groups.

De organisatie van onze zorg is vastgelegd in het kwaliteitsstatuut. Tevens is er een klachtenregeling

Hoe we jou kunnen helpen

De kracht van Welkracht

 • Verankerd in de wijk

  Dankzij welzijns- en maatschappelijk werk zijn wij verankerd in de wijk.

 • Persoonlijke benadering

  Jouw wensen en situatie staan centraal in de begeleiding.

 • Duurzamer herstel

  De hulpvraag van de cliënt laten wij aansluiten op alles wat er in de wijk al is.

 • Ons doel, beter leven

  Ons doel is dat iemand weer zonder ons het leven aankan.

WijZijn locaties

Waar kunnen wij jou ondersteunen?

 • Bergen op Zoom

 • Woensdrecht

 • Steenbergen

 • Tholen

 • Roosendaal

 • Rucphen