Privacyreglement

De privacybescherming heeft voor ons een grote waarde. Wij doen er dan ook alles aan om deze privacy te beschermen.

Als wij informatie leveren aan derden, bijvoorbeeld vanwege de vergoeding van de zorg door verzekeraars, dan zorgen wij dat dit bekend is bij onze klanten. Wij hebben ook een uitzondering op de privacybescherming van onze cliënten. En dat is wanneer de veiligheid van cliënten, hun netwerk of de samenleving acuut in gevaar is.

Wij zien het in dat geval als onze professionele verantwoordelijkheid om alles te doen om deze situatie te keren. Overigens voorziet de wetgeving op deze uitzondering. Onze organisatie vindt principieel dat dossiers behoren aan de cliënt zelf en dat wij onze dossiervorming in alle openheid met de cliënt moeten delen. In verreweg de meeste gevallen is dit ook de situatie. Toch zijn er situaties waarin de professionele standaarden iets anders van ons verlangen.

Download privacyreglement