Privacyreglement

De privacybescherming heeft voor ons een grote waarde. Wij doen er dan ook alles aan om deze privacy te beschermen.

Privacy

Welkracht gaat op een zorgvuldige manier met je persoonsgegevens om. Welkracht houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welkracht heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die erop toeziet dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan.
Wanneer je contact met ons opneemt via één van de e-mailadressen op onze website of gebruikmaakt van het contactformulier, geef je een aantal persoonsgegevens aan ons door. Deze gegevens gebruiken wij alleen om jouw vraag te beantwoorden. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het beantwoorden van je vraag en de verdere afhandeling hiervan. De persoonsgegevens die je doorgeeft via deze website verstrekken wij niet aan derden.

Meer weten over wat we doen met je persoonsgegevens? Je leest het hieronder in de Verklaring Bescherming Persoonsgegevens die op jou van toepassing is.

Contact

Heb je nog steeds vragen over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Of wil je de persoonsgegevens die wij over je verwerken inzien, corrigeren of wissen, neem dan contact met ons op via privacy@welkracht.nl. Ook als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je met ons contact opnemen. Komen we er samen toch niet uit, dan kan je op grond van de privacywetgeving een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.