Verwijzers

Welkracht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wij richten ons op de behandeling van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Belangrijk uitgangspunt is dat wij integraal en herstelgericht behandelen vanuit een positief mensbeeld.

Integraal en herstelgericht behandeltraject

Welkracht organiseert de samenwerking met welzijns- en andere zorgpartijen rond de burger. Zo pakken we de psychische, sociale en somatische problematiek in zijn geheel aan. In onze aanpak gaan we uit van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber.

Kenmerken van de doelgroep

  • Het betreft volwassenen tussen 18 en 65 jaar
  • Er is al langdurig sprake van psychiatrische problematiek. Mensen hebben vaak al meerdere malen behandeling in de GGZ ondergaan.
  • De psychiatrische problematiek is ernstig. Dit betekent dat de problemen hen beletten om normaal aan het dagelijkse verkeer deel te nemen. Vaak is sprake van een samenloop van psychiatrie en verslavingsproblematiek. Ook kunnen zij crisisgevoelig zijn.
  • De burger loopt als gevolg van de ernstige psychiatrische problematiek vast op andere levensdomeinen. Denk aan schulden, problemen met werk of opleiding of een instabiele woonsituatie.

Overleg over een doorverwijzing

U kunt met ons overleggen over een doorverwijzing. Wij zijn daarvoor dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar.

T: 0164 - 75 11 80
E: info@welkracht.nl