Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de dienstverlening van Welkracht. Heb je een andere vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wordt een behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

De behandelingen van Welkracht worden vergoed door je zorgverzekering als “geneeskundige geestelijke gezondheidszorg”. Je hebt een verwijzing van een arts nodig om in zorg te kunnen komen. Welkracht heeft contracten met CZ en VGZ voor 2022 en is in goed overleg met de andere zorgverzekeraars over een overeenkomst. Stel vragen over de vergoeding aan je zorgverlener of via info@welkracht.nl.

Houd er rekening mee dat het verplicht eigen risico van minimaal € 385,- van toepassing kan zijn op de vergoeding van onze behandelingen. Als je voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico hebt gekozen, dan valt de eigen betaling hoger uit. Voor alle vragen over je zorgverzekering adviseren wij je contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Voor de behandelingen declareert Welkracht rechtstreeks en maandelijks bij de zorgverzekeraars. Op het betalingsoverzicht dat je van je zorgverzekeraar ontvangt zie je welke activiteiten wij hebben verricht en welke zorgverlener dit heeft gedaan. Een activiteit of prestatie is diagnose of behandeling. Welkracht volgt op deze wijze het landelijke “Zorgprestatiemodel”. Wil je hier meer informatie over, download dan hier de publieksfolder van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Zijn er wachttijden?

Door het grote aantal verwijzingen is Welkracht genoodzaakt voor de komende tijd een wachttijd te hanteren. Op dit moment bedraagt de wachttijd 8 weken tot het eerste behandelmoment. Wij nemen zelf contact met u op voor het inplannen van de eerste afspraak.

Wat wordt er gedaan met mijn persoonlijke gegevens?

De privacybescherming heeft voor ons een grote waarde. Wij doen er dan ook alles aan om deze privacy te beschermen. Als wij informatie leveren aan derden, bijvoorbeeld vanwege de vergoeding van de zorg door verzekeraars, dan zorgen wij dat dit bekend is bij onze klanten. Wij hebben ook een uitzondering op de privacybescherming van onze cliënten. En dat is wanneer de veiligheid van cliënten, hun netwerk of de samenleving acuut in gevaar is.

Wij zien het in dat geval als onze professionele verantwoordelijkheid om alles te doen om deze situatie te keren. Overigens voorziet de wetgeving op deze uitzondering. Onze organisatie vindt principieel dat dossiers behoren aan de cliënt zelf en dat wij onze dossiervorming in alle openheid met de cliënt moeten delen. In verreweg de meeste gevallen is dit ook de situatie. Toch zijn er situaties waarin de professionele standaarden iets anders van ons verlangen.

Download het Privacyreglement.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Wij doen onze uiterste best om de behandeling te laten aansluiten bij jouw wensen. Daarvoor hebben wij ervaren, bevoegde en bekwame medewerkers aan Welkracht verbonden die in goede onderlinge afstemming de behandeling met jou vormgeven. Het kan desondanks toch voorkomen dat je ontevreden bent over onze dienstverlening.

Wij waarderen het als je dit bespreekt met je behandelaar. Hij/zij zal in overleg proberen een oplossing voor het probleem te vinden. Je kunt ook vragen om een andere behandelaar uit het team te spreken of contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is te bereiken via klachten@welkracht.nl.

Bekijk hier het klachtenreglement

Over Welkracht

Wij zijn welkracht, een vernieuwende zorgorganisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.